Đã Đóng

Online Photo Retoucher

I need an online photo retoucher tool exactly like the following:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, ASP

Xem thêm: online photo retoucher, online 5, photo retoucher, photo retoucher need, need photo retoucher, need retoucher, retoucher photo, online photo, flash online photo, flash online, online tool, aspx online, online retoucher

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1727428

2 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

studiogreenacres

Have years of experience with photo retouching please check www.studiogreenacres.daportfolio.com

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mmpl005

Sir please check your pmb.

$120 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0