Đang Thực Hiện

158152 Online tailor

Hello !

We need one webshop same like as bellow site:

[url removed, login to view]

Please let us know the total price for hole project.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem thêm: tailor webshop, asp webshop design, tailor design, webshop asp, webshop graphic, tailorstore design, webshop tailor, webshop graphic design, graphic design webshop, asp webshop, online webshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) stockholm,

Mã Dự Án: #1904339