Đã hoàn thành

ASP Form Not Submitting

I have an ASP website with a quote form on it. The quote form has stopped submitting following a recent server move. I need someone to diagnose the issue and then fix it please.

Kĩ năng: ASP, HTML

Xem nhiều hơn: form html 5, diagnose, fix asp, asp website form, asp website fix, form fix html, fix asp website, move asp, move asp website server, website quote form, submitting form asp, asp html quote, asp html, quote form website, asp fix, quote form, move asp website, server diagnose, quote form asp, submitting, asp form, quote form html, asp website, asp php server convert, asp find server path

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Harrogate, United Kingdom

ID dự án: #1678256

Được trao cho:

shmai

have a glance at PM. regards, shmai

£20 GBP trong 0 ngày
(190 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

ntiersolutions

Please check your pm.

£30 GBP trong 1 ngày
(115 Nhận xét)
6.5
scriptphp87

Hello I'm expert development asp I'm ready do your job now Please choose me Thanks

£80 GBP trong 1 ngày
(28 Nhận xét)
5.4