Đã hoàn thành

139872 Flash-XML Horizontal Menu Bar

Project is Urgent!

I am looking to develop an tweened horizontal drop down menu using flash that is driven from an XML file. It will be a multi-drop menu with up to 2 submenus.

4 main buttons.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Java, Microsoft Access, XML

Xem nhiều hơn: horizontal menu bar flash, bar file, flash drop, java bar, drop horizontal menu, XML urgent, project bar, multi drop, Bar Menu, file flash java, main menu java, project flash menu, horizontal bar, horizontal menu flash xml, java flash file, flash file java, menu horizontal, menu driven flash, menu driven, java main menu, flash horizontal menu bar, menu flash xml, drop flash, xml drop menu, multi xml

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Ottawa, Canada

ID dự án: #1886047

Được trao cho:

brookesl

Please check pmb. Thanks

$75 USD trong 0 ngày
(257 Đánh Giá)
6.8