Đã Đóng

Handwritten Recognition Using Support Vector Machine

Anyone knows about the Handwritten Recognition Using Support Vector Machine ..

This is my final year project so want it urgently

contact me

Kỹ năng: .NET, ASP, Java, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: final year project, handwritten recognition, project final year, asp final year project, final year project asp, want final year project, java support project, perl support vector machine, support vector machine, support vector machine perl, support java project, handwritten project, final java project, final vector, java recognition, support vector machine vba

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kota, India

Mã Dự Án: #1633889

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

Sferrari

I will send you an example tomorrow

$150 USD trong 4 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5
dante01

Hello Dear Users Now post your project free on hifreelancer.com hifreelancer.com free freelancers site for all why post project on hifreelancer.com 1. Instant project posting 2. pay only when you are happy wit Thêm

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
infotechKendall

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0