Đã hoàn thành

123345 tab menu

tab menu that I can change colors,tabs,width,text

that has the look of outlook

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Java, Javascript

Xem nhiều hơn: tabs menu, menu tab asp, outlook java, menu tab java, tab menu, menu tabs, menu tab, java menu, asp tab menu, menu java

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) naples, United States

ID dự án: #1869511

Được trao cho:

nightday

Thanks for the project. I noted you wanted the ability to edit the colors of the tabs. This will change my demo a bit, so I will need to rework. We can continue communicating via email.

$75 USD trong 2 ngày
(25 Đánh Giá)
4.5