Đang Thực Hiện

19587 Add a Inventory Page

Is it possible to display inventory like [url removed, login to view] [url removed, login to view] More Info: 1. our cart is comersus system 2. db is ms sql 3. Display BtoBPrice for B2B (idCustomerType=2) is not log in 4. Display retail price for b2c (idcustomertype=1) or visitor This should be EXTREMELY simple for asp programmer. I was going to do it but dont have time.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Thiết kế đồ họa, JavaScript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: sql inventory system, evertek, b2b b2c, add info, b2b system, javascript retail, sql inventory, asp retail, simple visitor log, simple visitor log system, retail inventory, system inventory, inventory cart, asp sql inventory, asp sql inventory system, asp inventory, inventory sql, asp inventory system, programmer inventory, inventory system asp

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1770404

Được trao cho:

nilsonsolution

we can do it...

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0