Đang Thực Hiện

326362 ASP.NET Additions

As discussed. Payment will be made in two days as agreed.

Please start work as soon as possible.

Thank you!

WapMaster!

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, SQL

Xem nhiều hơn: payment asp net, javascript work net, days net, days days net, start net

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #2072169

Được trao cho:

graphiclinx

Check PMB For detials....

$600 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0