Đã Đóng

Clon of [login to view URL]

thats it, we need a clone of the whole website "www.stickcricket.com" including the game.

Kĩ năng: .NET, ASP, Javascript

Xem nhiều hơn: stickcricket clone, $5 com, of, com, clon, game asp, game javascript, www com, stickcricket, com, com, clone we com, clon asp, clone com, asp game, com asp, website game clone, website clon, clon website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Capetown, South Africa

ID dự án: #15145