Đã Hủy

Clone of [login to view URL]

I simply want a clone of [url removed, login to view], i`ll change the banner my self.. should be database driven.

Kĩ năng: ASP, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: javascript self, of, database clone, clone, clone of, want clone, banner clone, banner asp, change database asp, javascript database asp, database banner, clone database, asp javascript database, asp javascript banner, clone asp, clone banner, javascript banner

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Capetown, South Africa

ID dự án: #29572