Đã hoàn thành

converting and HTML page to ASP page format

I have a very small web page written in HTML and it contains some javascripts functions.

the only thing I need is someone expert in both javascript,html and ASP .NET .

to just convert the page I have from an html format to an ASP .NET web page format to add it to my project which is totaly written in ASP .NET VS2008

the page is not big at all and I want it to be done within hours.

Kĩ năng: .NET, ASP, HTML, Javascript

Xem nhiều hơn: web page format, javascript in html 5, javascript html 5, html 5 it, html 5 expert, html.net, javascripts, javascript small project html, convert html asp net, vs2008, hours page, convert net project asp, expert asp, format web page, small web page, small project html javascript, small html project javascript, project javascript html, asp format, html page project, small html javascript project, convert asp net net, convert asp project net, convert net project asp net, html javascript small project

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) riyadh, Saudi Arabia

ID dự án: #1054882

Được trao cho:

XpertzDotNet

Lets get started.

$40 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
5.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

shmai

have a glance at Pm. Regards,

$50 USD trong 1 ngày
(205 Nhận xét)
7.1
mantislin

Hi sir, let me do it now!

$30 USD trong 0 ngày
(78 Nhận xét)
6.1
mainpoint

I can do it in hours

$30 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
coder171

PM ME FOR THIS PROJECT.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4