Đang Thực Hiện

155101 PPC script - ASP(Classic)

Hi,

I need clone of:

ExoClick[dot]com

Obeus[dot]com

bannerBoxes[dot]com

using ASP 3.0 and Ms Access Database with full info about clicks!

SECURITY ON FIRST!!

Good luck.

Tnx, greeting.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CMS, Javascript, Microsoft Access, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: security classic asp, ppc clone script, full info, exoclick clone, asp security, classic asp access database, exoclick clone script, clone access database, dot script, access database classic asp, asp classic access database, clone exoclick, asp classic access, using asp, script asp, classic asp security, classic asp access, obeus, javascript database asp, classic asp javascript, asp security ms access, asp ms access, asp javascript database, tnx clone script, asp script clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tehran, Iran, Islamic Republic of

ID dự án: #1901285