Đã hoàn thành

324951 Request a product/vote private

Request a product and vote for future auction features per agreement.

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, CMS, Javascript

Xem nhiều hơn: vote and, javascript product, asp product, javascript request, request, vote per

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #2070758

Được trao cho:

isolsl

As per discussion..

$350 USD trong 4 ngày
(464 Đánh Giá)
8.4