Đã hoàn thành

138715 Variable Passing in URL

I need for the id variable that is passed in the URL to "[url removed, login to view]" ([url removed, login to view]) to be added to the variable "var OrderID="X"" in the file out.asp.

For example if the URL is "[url removed, login to view]". Then the variable in the file "[url removed, login to view]" under the line "var OrderID="X"" should become 321, for example "var OrderID="321"".

The file [url removed, login to view] has been attached.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Javascript

Xem nhiều hơn: javascript url example, url domain, javascript url, domain url, 321, asp url, file url, asp var

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1884889

Được trao cho:

rajeshsonisl

Thanks!

$5 USD trong 0 ngày
(558 Đánh Giá)
7.3