Đang Thực Hiện

159145 algoritma IDA* pake ASP

aku butuh programmer buat bantu aku bikin TA, tinggal satu bagian lagi, bikin algoritma IDA* pake ASP.

biaya [url removed, login to view],- bisa lebih tergantung kesepakatan,

thanks sebelumnya

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Microsoft Access

Xem thêm: microsoft programmer, ta, IDA, aku, butuh programmer, butuh, microsoft asp, microsoft access programmer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

Mã Dự Án: #1905334