Đã hoàn thành

131446 ASP (My SQL) Config

I have a small news CMS that needs to be configurated to our server. Front end is asp and backend is mysql.

Need done today.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql to sql, asp sql, sql server front, sql server front end, news asp, mysql config, front end sql server, sql cms, asp front end, asp sql cms, asp front end sql backend, cms sql server, cms sql, asp front end sql end, asp front end sql, small cms mysql, asp backend, small sql, end asp, server config, sql front end, sql done, cms front end backend, asp cms, front end sql

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét )

ID dự án: #1877615

Được trao cho:

ralviz

I will do this today.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0