Đang Thực Hiện

130552 paging

i need a paging script without "absolutepage" and written in ASP like below. Database Mysql

Example : Page 8 of 22 - 1...5.6.7.8.9.10.11...22

Example : Page 19 of 22 - 1...[url removed, login to view]

Example : Page 3 of 22 - 1.2.3.4.5.6.7...22

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql paging, asp mysql script, asp mysql paging, paging, paging asp, paging script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1876720