Đang Thực Hiện

151944 asp to asp.net

ASP to C# .net framework (web-based)

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem thêm: asp.net framework, net framework

Về Bên Thuê:
( 155 nhận xét ) Laurel, United States

Mã Dự Án: #1898125

Đã trao cho:

gomaster

Thanks ! I´m ready

$100 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
4.8