Đã Đóng

asp.net and Dynamics 365 coder

i need the asp.net and Dynamics 365 coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: ASP.NET, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, .NET

Về Bên Thuê:
( 582 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32697620