Đã Đóng

asp.net expert -- 3

i need the asp.net expert for desktop application with GUI . Details will be shared.

Kĩ năng: ASP.NET, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, .NET, VB.NET

Về Bên Thuê:
( 583 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32716265