Đã Đóng

asp.net mvc nhibernate

Nâng cấp hệ thống có sẵn theo một số yêu cầu của khách hàng

Sử dụng mô hình MVC, kết nối BD thông qua Nhibernate

Dự án đã chốt xong phần yêu cầu, thiết kế DB, chỉ cần bắt tay vào code

Kĩ năng: ASP.NET, Lập trình C#, MVC, Microsoft SQL Server, .NET

Xem nhiều hơn: aruba asp net mvc, asp net mvc ajax popup, asp net mvc ajax vb, asp net mvc based cms, asp net mvc cms, asp net mvc collapse, asp net mvc commerce, asp net mvc create save csv file, asp net mvc css, asp net mvc css templates, asp net mvc developer karnatka, asp net mvc development, asp net mvc document management system, asp net mvc dynamic columns, asp net mvc extjs edit grid, asp net mvc forum creator, asp net mvc freelance job, asp net mvc freelancer uk, asp net mvc razor nhibernate

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #20255187

9 freelancer chào giá trung bình$544 cho công việc này

ask2itsolutions

We have good experience team in asp.net, mvc, angular, we can handle any small to big complex projects. Portfolio HelpDesk [login to view URL] admin[at][login to view URL], admin123 [login to view URL] Thêm

$750 USD trong 15 ngày
(66 Nhận xét)
8.1
abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting in your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

$700 USD trong 21 ngày
(114 Nhận xét)
6.4
ludwig333

⭐⭐⭐ Hello, Dear! ⭐⭐⭐ i am a full web developer with over 5 years on freelancer.com. ****SPECIAL very familiar with website design, Javscript, ASP.NET , .NET and C#, MVC, MSSQL ***** I have read your description and Thêm

$277 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.4
sapotacorp

Hello thanphong1102, I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also have an in depth understanding of PHP and its major CMS and frameworks. Our latest ASP.NET projects are: aws.miracles.v Thêm

$566 USD trong 9 ngày
(6 Nhận xét)
3.4
shingjin

Dear Client. Thanks for posting this job. I am very interested in your proposal. Because I have rich experience in this field. if you want me, I will do my best for you and your project. Please open chat and let's dis Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
BlackEagle86

Hello, how are you? I am a talented app developer with full experiences I've just read your job posting and I'm very interested. I have experienced knowledge in every part of .NET,C# Programming,MVC,ASP.NET,Microsoft S Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trungnguyn

Mình đã làm mảng .net mvc được 8 năm. Nếu bạn có nhu cầu thì trao đổi cụ thể hơn. Giá cả thương lượng.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leviet89

Tôi có kinh nghiệm làm về dotnet, nodejs, ionic, javascript trong nhiều năm Hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn chỉ cần có rõ yêu cầu là được

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0