Đã Đóng

Asp.net and SQL expert needed

Job Description:

i need the Asp.net and SQL expert needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: ASP.NET, Microsoft SQL Server, SQL, Lập trình C#, .NET

Về khách hàng:
( 549 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #31492795