Đang Thực Hiện

135338 asp.net website 7-9 pgs,

Need these mockups at :

[url removed, login to view]

to be created into asp.net 2.0. There will be around 7 pages. (see top links of nav)

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, HTML

Xem nhiều hơn: asp net need html, asp.net website, website mockups, nav links, website nav, net website, asp net website, mockups website

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Irvine,

ID dự án: #1881510