Đã Đóng

bidding

project is totally about bidding and pro fessional taking part in the same

Kĩ năng: .NET, ASP

Xem nhiều hơn: bidding, bidding pro, asp pro, totally, taking, net bidding project, project bidding asp, bidding project asp net, bidding asp net, asp net project bidding, asp bidding, bidding project, net bidding, net project bidding

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) bhopal, India

ID dự án: #60049

3 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

meetesh

plz check my PMB

$300 USD trong 5 ngày
(75 Nhận xét)
8.1
Maestros

Plz check PMB

$300 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
6.5
hoticecube

Hi Priya, Could you pls elobrate on your requirmets pls. Regards

$300 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
4.0