Đang Thực Hiện

166721 BillMyClients-dot-com Clone

I am looking for a clone of [url removed, login to view] site. I need to develop a system to offer online invoicing to clients to their customers.

Needs to be in [url removed, login to view] 2.0 and MS SQL

Kỹ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem thêm: dot net sql, online invoicing, net invoicing, asp net online invoicing, asp dot net, asp invoicing, looking dot, offer clone, clone sql, asp net invoicing

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1912914