Đang Thực Hiện

122697 Coding Software

I need Australian Programmer that can finish the coding of my new software

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem thêm: programmer coding, new software, australian software, finish software, coding net, net coding, need software programmer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868863

Đã trao cho:

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0