Đang Thực Hiện

e-Commerce Project

Project for dsendra

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: project pending, commerce project asp net, project commerce net, hooman7, project no , project asp, net project, net asp commerce, asp commerce, asp project, project commerce, project net, net commerce project, commerce project, commerce project net

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #33090

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

dsendra

I can code this project. I have 15+ years of programming experience and over 6 in ASP programming. Please check out PMB for samples of my work

$50 USD trong 30 ngày
(13 Đánh Giá)
4.6