Đã Hủy

Creative Writing Need ASAP (3hrs)

Hello,

I need a piece of creative writing 800 words based on computers, so a really open topic (You choose).

I need a draft copy with purpose errors (simply grammer errors) and a revision copy with no errors.

Very simply task, I need complete ASAP (3hr deadline)

Budget = $10

Thanks.....

Kĩ năng: .NET, ASP, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị qua Internet, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: writing a creative writing, * writing, task writing, purpose of writing, piece of writing, on writing, need $800 asap, creative * writing, computers and writing, writing, writing no, words writing, grammer, creative, creative writing, creative copy, creative c, creative a, Computers, based topic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ireland

ID dự án: #1665

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

cnosewor

This guy won't pay you! He never paid me. When he was alpha1 or joe90kane

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
1.2