Đã Đóng

CRM for Call Records

It is a Call Center Based CRM so Please Contact with a pilot.

Kĩ năng: .NET, ASP

Xem nhiều hơn: net based crm, PIlot, net crm, call, call a, contact records, call call center, based call center, call net, asp crm, asp call center, asp call, please call, net call, call net, crm crm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #34250