Đã Đóng

CRM for Call Records

It is a Call Center Based CRM so Please Contact with a pilot.

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: net based crm, pilot, net crm, call, call a, contact records, based call center, asp crm, asp call center, asp call, please call, net call, call net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #34250