Đã hoàn thành

Fixing Bugs on a portal

Tasks:

Possibility to upload and play SWF

Main page layout changes phase0

Integration of FMS video players

Main page layout changes phase

Delete recording on FMS

Upload video increase size phase

Upload video content to FMS

Delete users on admin page

Private content share with own contacts

Get all user's emails

Add contacts in a new manner

Awa2el setup and changes

Script to add numerous accounts and connect with a teacher

Kĩ năng: .NET, ASP

Xem nhiều hơn: fms, setup phase, asp phase, admin portal net, net upload video, share swf, asp net play video, setup net portal, private play video, asp portal, net portal, admin portal, net play video, net video portal, net teacher, play swf, private share script, video recording asp net, portal layout net, user portal, phase asp, play video share, portal layout, asp upload script, video upload portal

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) amman, Jordan

ID dự án: #1705221

Được trao cho:

KAndrey

Tasks fully completed.

$8700 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $6850 cho công việc này

mbsoftech

please check pmb.

$5000 USD trong 40 ngày
(0 Nhận xét)
0.0