Đã hoàn thành

KNOWLEDGE BASE INTRA SITE

Được trao cho:

₹7000 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹7518 cho công việc này

karanreddy046

ASP.NET Project Relevant Skills and Experience I have good experience in .Net technologies Proposed Milestones ₹7777 INR - Fair Additional Services Offered ₹1 INR - Can help in enhancing the application in future Thêm

₹7777 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
veenaiter

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0