Đã Đóng

mentor in asp.net mvc

looking for an in person mentor in Nashville, TN

Kĩ năng: ASP.NET, MVC, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, JavaScript, Local Job

Địa điểm: Nashville, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Brentwood, United States

ID dự án: #33751148

6 freelancer chào giá trung bình $41/giờ cho công việc này

(76 Nhận xét)
7.0
(87 Nhận xét)
6.6
(31 Nhận xét)
5.8
(15 Nhận xét)
5.8
(7 Nhận xét)
5.3
(4 Nhận xét)
4.3