Đã Đóng

Viết module invite friend by email

mình cần một người làm một mudule invite friend by email tương tu nhu trang này

[url removed, login to view] để tích hợp vào web viết bằng asp.net ,mvc5 ,c# (hình bên dưới )

Kĩ năng: ASP.NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6892766

5 freelancer chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

khoahuynhpro

Hello you! i can do it and finish 1 days. Please let me know.I looking forward on work your project. Thanks!

$15 USD / giờ
(22 Nhận xét)
4.0
VersatileTehcno

Dear Hiring Manager, ➦ As we have all the requirement which you have mentioned and will finish it on time. ➦ We have an Commercial Experienced in Asp.Net, C# Programming, mvc5 and Website Design. ➦ Please have Thêm

$15 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.1
vetrimanoharan

I have 2+ experience on asp.net and I can assure I can complete the work on time and with quality. Award me the project and it will be useful to establish myself

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
jolip

Please a.d.d Me S.k.y.p.e I.d---jolip05 for more discus *********************************************************************************************************

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
conghau

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
heartandlove

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0