Đã Đóng

Viết module invite friend by email

mình cần một người làm một mudule invite friend by email tương tu nhu trang này

[url removed, login to view] để tích hợp vào web viết bằng asp.net ,mvc5 ,c# (hình bên dưới )

Kĩ năng: ASP.NET

Xem nhiều hơn: t&b, m&t, friends invite, vi, nhu, invite friends, asp mvc5, trang web, invite invite friends, php invite friend email, invite friend email account facebook script, invite asp, friend asp, email friend, aspnet invite friend email list yahoo gmail hotmail, send friend email module, php invite friend email system, tell friend email link email, friend module, html email invite templates

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6892766

5 freelancer chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

khoahuynhpro

Hello you! i can do it and finish 1 days. Please let me know.I looking forward on work your project. Thanks!

$15 USD / giờ
(22 Nhận xét)
4.0
VersatileTehcno

Dear Hiring Manager, ➦ As we have all the requirement which you have mentioned and will finish it on time. ➦ We have an Commercial Experienced in Asp.Net, C# Programming, mvc5 and Website Design. ➦ Please have Thêm

$15 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.1
vetrimanoharan

I have 2+ experience on asp.net and I can assure I can complete the work on time and with quality. Award me the project and it will be useful to establish myself

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
jolip

Please a.d.d Me S.k.y.p.e I.d---jolip05 for more discus *********************************************************************************************************

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
conghau

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
heartandlove

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0