Đang Thực Hiện

.NET,C# Project( Very Stuff)

.NET,C# Project( Very Stuff)

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C#, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: net c, c project, stuff, project asp net sharp, simple project dot net, project work net mumbai, feedback project experience net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CHITTOOR, India

Mã Dự Án: #1069596

Đã trao cho:

expertcoder007

Let me start sir.

$30 USD trong 9 ngày
(3 Đánh Giá)
4.4