Đã Đóng

Ongoing projects

Ongoing projects ASP.NET, SQL, MVC, VB6

Kĩ năng: ASP.NET, Microsoft SQL Server, Lập trình C#, VB.NET, .NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phoenix, United States

ID dự án: #34223019

52 freelancer chào giá trung bình $38/giờ cho công việc này

(133 Nhận xét)
9.0
(451 Nhận xét)
8.8
(137 Nhận xét)
8.3
(44 Nhận xét)
8.1
(134 Nhận xét)
7.9
(24 Nhận xét)
7.8
(179 Nhận xét)
7.6
(53 Nhận xét)
7.6
(231 Nhận xét)
7.6
(12 Nhận xét)
7.2
(76 Nhận xét)
7.2
(41 Nhận xét)
7.3
(59 Nhận xét)
7.1
(11 Nhận xét)
7.1
(55 Nhận xét)
6.8
(24 Nhận xét)
6.8
(22 Nhận xét)
6.5
(59 Nhận xét)
6.5
(8 Nhận xét)
6.7
(27 Nhận xét)
6.3