Đã hoàn thành

Private project(Milestone 2) with forrestwang

Được trao cho:

forrestwang

as discussed

$400 USD trong 7 ngày
(37 Đánh Giá)
6.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

E01011984

Hi, I am interested to work on this project. I have a great experience on asp.net, C#, java script, JQuery, Crystal Report, sql server2008.

$500 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
4.4
GhstTracker

Please see pm

$750 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
Komal38

I would like to work with you...

$750 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sreyas1986

Plz check PMB

$350 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0