Đang Thực Hiện

Private project(Milestone 2) with forrestwang

Đã trao cho:

forrestwang

as discussed

$400 USD trong 7 ngày
(37 Đánh Giá)
6.7

6 freelancer đang chào giá trung bình $542 cho công việc này

E01011984

Hi, I am interested to work on this project. I have a great experience on asp.net, C#, java script, JQuery, Crystal Report, sql server2008.

$500 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
4.4
GhstTracker

Please see pm

$750 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
coder2003

hi plz check pm.

$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Komal38

I would like to work with you...

$750 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sreyas1986

Plz check PMB

$350 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0