Đang Thực Hiện

C# Project (Very Stuff)

C# Project

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C#, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: c project, native american project stuff, stuff, stuff copy paste project, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CHITTOOR, India

Mã Dự Án: #1069593

Đã trao cho:

expertcoder007

Let me start sir.

$30 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

manhpv

Please check PMB for detail please.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0