Đã hoàn thành

C# Project (Very Stuff)

Đã trao cho:

expertcoder007

Let me start sir.

$30 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

manhpv

Please check PMB for detail please.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0