Đang Thực Hiện

Requirement Analysis for MyDevArmy

A requirement analysis project for MyDevArmy

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C#

Xem thêm: net requirement, kgantchev, mydevarmy, website project specification requirement, project inventory requirement, project business requirement examples, project requirement

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Streamwood, United States

Mã Dự Án: #1009394

Đã trao cho:

ambar

Dear Sir/Madam, Please check my private message. Thanks Shome.

$30 USD trong 7 ngày
(45 Đánh Giá)
7.1