Đang Thực Hiện

Secure File Transfer Part 2

Start of the Secure File Transfer module for DNN

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: secure, file transfer, net file transfer, file transfer net, secure file transfer, dnn module, dnn secure file, transfer file, random dnn module, transfer file spring rmi, messaging dnn module, ics dnn module, news events dnn module, dnn module appointments doctor, xml file secure site

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Liverpool, United States

Mã Dự Án: #1061606

Đã trao cho:

mukapu

Please see PMB

$30 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2