Đang Thực Hiện

Shipping & Accounting Software

I need shipping web based app.

1. Air, Sea, Land and Other data entry fields for company records

2. Search facility by keywords given by us.

3. Integration of open source accounting app

Other things as discussed and agreed.

Kĩ năng: .NET, ASP

Xem nhiều hơn: source for accounting, open source web accounting, open source data entry software, data entry software open source, asp net data entry, asp.net accounting, accounting data entry software, accounting asp.net, accounting asp net, accounting as, need accounting, for accounting software, software accounting, shipping company, accounting, web based net software, source accounting, net asp accounting, web based accounting asp, open source accounting software net, need app records, air data, amp accounting, web accounting, shipping software

Về Bên Thuê:
( 71 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

ID dự án: #1689601

Được trao cho:

thelogicgates1

Find my bid here.

$300 USD trong 10 ngày
(14 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Anbok

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0