Đang Thực Hiện

Shipping & Accounting Software

I need shipping web based app.

1. Air, Sea, Land and Other data entry fields for company records

2. Search facility by keywords given by us.

3. Integration of open source accounting app

Other things as discussed and agreed.

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: open source web accounting, asp net data entry, accounting data entry software, accounting asp net, accounting as, need accounting, software accounting, shipping company, accounting, web based net software, source accounting, net asp accounting, web based accounting asp, need app records, air data, amp accounting, web accounting, shipping software, asp based software, company accounting software, shipping integration, company accounting, net accounting software, accounting open source web, net source accounting

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1689601

Đã trao cho:

thelogicgates1

Find my bid here.

$300 USD trong 10 ngày
(14 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Anbok

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0