Đã Đóng

Video Audio Chat

4 freelancer đang chào giá trung bình $418 cho công việc này

mavdeveloper

pls chk pmb

$500 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
3.5
savionok

i can do it.

$300 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ramesh2020

Hi, I have experience in developing video & audio chat applications. Please check PM. Ready to work with you. Thanks,

$500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arshabs

Please check your PM for more detail,hope for your good response.

$370 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0