Đã hoàn thành

161811 Webservices creation.

Creation of 3 webservices to manage a payment database

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL

Xem thêm: webservices, webservices c, webservices net, webservices net , webservices asp net , net webservices, database creation

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Montevideo,

Mã Dự Án: #1908000

Đã trao cho:

codeguru

Refer PMB

$75 USD trong 7 ngày
(91 Đánh Giá)
6.2