Đã Đóng

mySQL on Windows Server specialist needed

I have just installed mySQL on my server

need consulting on mySQL admin

Would need about 2 hours on your time online.

Pro's with experence ONLY please

I have alot of experence with mySQL

just need help with admin pannel on my server

Kĩ năng: ASP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: no experence, windows online, server, server installation, server help, Mysql, mysql specialist, mysql admin, help windows, c++ server, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, asp pro, windows server admin script, server windows, mysql script help, mysql installation, help mysql, time server, Windows Server Admin, server mysql, server specialist, admin server, need windows

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Moshav Kefar Uriyya, Israel

ID dự án: #12860