Đã Trao

Ipad asp.net report app

2 freelancer đang chào giá trung bình $156 cho công việc này

NeoNoXtraOrdnry

Here's the bid

$157 USD trong 30 ngày
(72 Nhận xét)
5.4
giorgitbs

Hello, Want to support you with this task. See PM for details. Regards, Giorgi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0