Đang Thực Hiện

148286 myspace site

I need myspace like website in classic asp and ms sql 2000. Please pmb if you have demo. I am on tight budget.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem thêm: myspace demo, sql budget, prince007, need myspace, budget myspace

Về Bên Thuê:
( 84 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #1894465