Đang Thực Hiện

148286 myspace site

I need myspace like website in classic asp and ms sql 2000. Please pmb if you have demo. I am on tight budget.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem nhiều hơn: sql asp classic, website asp classic, myspace classic site, myspace classic asp, classic asp sql, myspace demo, sql budget, classic asp site, classic asp ms sql, asp classic site, prince007, classic asp myspace, sql classic website, need myspace, budget myspace

Về Bên Thuê:
( 84 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #1894465