Đang Thực Hiện

121075 DB Setup

We need our db setting up on our server please only bid if you can work with sql server.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, SQL

Xem thêm: setting sql, setup sql, setup sql server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1867241