Đang Thực Hiện

121437 SQL Server

I have upsized my access datbase to my server however i have some permission problems which i need some one to update for me ASAP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Microsoft Access, SQL

Xem nhiều hơn: SQL Access, asap server, sql update, server problems, update sql, asp sql server

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1867603