Đã hoàn thành

148177 Installing Linux and config.

We require somebody to completely optimize our server.

Installing a complete Linux OS and moving few sites with DB.

Optimizing it super fast and also creating a 1 click backup button which will backup the complete server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: linux config, backup admin, complete linux server, admin backup, require somebody, config fast, super fast server, asp optimize, server config, linux asp, installing admin server, linux backup, linux server backup, linux server config, backup linux server, asp linux

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Oldenburg, Germany

ID dự án: #1894356

Được trao cho:

nsavin

Will be done best way. Sincerely, Nikita Savin

$530 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0