Đã hoàn thành

Mobile App

Được trao cho:

AmirAly

you will find the details in PMB

$400 USD trong 6 ngày
(22 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $383 cho công việc này

kokilachola

I have a keen interest in mobile applications. I have also worked in Android application.

$350 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
joyxaom

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$400 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0